alt

Missiyamiz

Ommabop, sifatli va ishonchli mahsulotlar ishlab chiqarish
Biz uchun muhim qadriyatlar

Mas'uliyat

Mas'uliyat
Biz o`z ishimiz uchun mas’uliyatni boshqalarga yuklamaymiz. Biz kamchiliklarga ko`z yummaymiz, halollik bilan ish tutib, xatolarni takrorlamaslikka harakat qilamiz.
Biz uchun muhim qadriyatlar

Iste’molchi – bizning mo`ljalimiz

Iste’molchi – bizning mo`ljalimiz
Biz iste’molchilarni mamnun qilish uchun barcha harakatlarni amalga oshiramiz. Iste’molchi manfaatlarining himoyachisi – doimo haq.
Biz uchun muhim qadriyatlar

Shaxsiy hurmat

Shaxsiy hurmat
Umumiy maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish yo`lida har birimiz o`z hissamizni qo`shamiz, shuning uchun hurmatga, odilona munosabatga va ishonchga loyiqmiz.
Biz uchun muhim qadriyatlar

Doimiy takomillashish

Doimiy takomillashish
Biz o`z oldimizga yuksak maqsadlar qo`yamiz, ularga erishgaсh, maqsad pog`onasini yanada ko`taramiz. Bugungi ish kechagisidan yaxshiroq bajarilishi shart.
Biz uchun muhim qadriyatlar

Sifat sohasidagi siyosat

Sifat sohasidagi siyosat
Tashkilot faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanadi: 

- Iste’molchilar qoniqqanligini doimiy ravishda yaxshilash; 
- Yo‘qotishlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish; 
- Yutuqlarga erishishda har bir xodimning hissasi muhimligi; 
- Professionallarning samarali jamoaviy faoliyati. 

Rahbariyat: 
- Zarur resurslar bilan ta’minlash; 
- Xodimlarning Siyosat va belgilangan Maqsadlarni amalga oshirishda faol 
ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratish; 
- Qo‘llash mumkin bo‘lgan talablarga rioya qilinishi va Sifatli Boshqaruv 
Tizimini doimiy ravishda takomillashtirish 
bo‘yicha barcha mas’uliyat va majburiyatlarni o‘z zimmasiga oladi.